Finans Af
Omkostningerne er løbet fra indtægterne i Lån & Spar Bank i 2018. Og det kan ses på bundlinjen, der landede på et overskud efter skal på 140,5 mio. kr. mod 170,2 mio. kr. i 2017.

Det fremgår af bankens regnskab for 2018, der er offentliggjort torsdag eftermiddag.

Basisindtjeningen før nedskrivninger var 16,2 mio. kr. mindre end året før og var sidste år på 205,7 mio. kr. Samtidig er der brugt 74 ører på omkostninger for hver krone, der er tjent, oplyser banken.

- Udgifter til personale og administration udgør 565,5 mio. kr. - en stigning 6,3 pct. i forhold til udgifterne for 2017. Ud over den almindelige løn- og prisudvikling skyldes stigningen flere medarbejdere i de kundevendte enheder og øgede it-udgifter, skriver Lån & Spar i regnskabet.

Og selv om banken har haft tilgang af kunder, der har sikret vækst i netto rente- og gebyrindtægter på 18,5 mio. kr. til 778,3 mio. kr., så er det ikke nok til at udligne de øgede udgifter.

- Den positive effekt fra kundeudviklingen modvirkes af et fald i rentemarginalen. Væksten i indtægterne har derfor ikke været tilstrækkelig til at opveje stigningen i omkostningerne på kort sigt, skriver banken i regnskabet.

Årets resultat anses som værende tilfredsstillende, oplyser banken.

KONKURRENCE VIL PRESSE INDTJENINGEN

Banken venter i 2019 et nettooverskud på 90-120 mio. kr., fremgår det af regnskabet.

Det er banken kommet frem til på baggrund af en ventet "moderat positiv vækst i samfundsøkonomien uden nogen større stigninger i den historisk lave rente" i år.

- Vi forventer derfor, at de seneste års hårde konkurrence om de gode bankkunder vil fortsætte, og det vil presse indtjeningen yderligere, lyder det.Tabel for Lån & Spar Banks årsregnskab i 2018:

Mio. kr. FY 2018 FY 2017
Nettorente- og gebyrindtægter 778,3 759,8
Kursreguleringer valuta 12,7 9,4
Nedskrivninger på udlån 21,7 18,6
Resultat før skat 176,4 215,0
Nettoresultat 140,5 170,2
Udbytte pr. aktie 10 kr. 10 kr.


Lån og Spar Banks forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved FY 2018
Nettooverskud 90-120
/ritzau/Finans

Forsiden lige nu


Børsen anbefalerCxense Display