Grønt lys til amerikanske retssager om danske udbyttemilliarder
Foto: Arkivfoto/Erik Refner/Ritzau Scanpix
Et større antal amerikanske pensionsfonde har forsøgt at spænde ben for det danske skattevæsens erstatningssager imod dem. Men nu afviser en dommer i New York pensionsfondenes forsøg.

Det fremgår af en afgørelse fra en distriktsdomstol i New York, der dermed flugter med den mundtlige tilkendegivelse parterne allerede modtog 5. november.

De amerikanske pensionskasser – såkaldte enkeltmandspensionskasser – har forsøgt at få sagerne mod dem afvist med henvisning til, at Skattestyrelsens søgsmål mod dem kunne sidestilles med en egentlig skatteinddrivelse, hvilket ikke er tilladt grundet den såkaldte revenue-rule. 

Skattestyrelsen har derimod fastholdt, at de sagsøgte pensionskasser har modtaget uretmæssige refusioner af udbytteskat selvom de ikke har været ejere af aktierne i de danske selskaber, og dermed er der ifølge Skattestyrelsen ikke tale om en inddrivelsesforretning, men om en reel erstatningssag med påstande om svig og forfalskede dokumenter. 

Dommeren i USA har nu givet Skattestyrelsen medhold i, at sagerne ikke kan afvises, da det ikke har været muligt at få tilbagevist påstandene fra Skattestyrelsen om at pensionskasserne har handlet svigagtigt.

"Det er nødvendigt for retten at acceptere deres (Skattestyrelsens, red) påstande som værende sandfærdige for behandlingen af nærværende spørgsmål", skriver dommeren og afviser derfor pensionskassernes anmodning om at stoppe sagerne, inden de for alvor kommer i gang.

Dermed fortsætter den såkaldte discovery-proces, hvor pensionskasserne nu skal fremlægge en lang række dokumenter om deres handler og påståede investeringer i danske selskaber. 

Og skulle det senere vise sig, at der i den proces dukker oplysninger op, som de sagsøgte kan bruge til støtte for deres påstand om at Skattestyrelsen reelt er i færd med at inddrive danske skatter i USA, kan de i givet fald genbesøge beslutningen om at få sagen afvist på det tidspunkt, skriver dommeren. 

Men hvis man skal tro dommeren, er der indtil videre primært fremlagt beviser, der støtter Skattestyrelsens påstand om, at pensionskasserne har været bekendt med, at de har svindlet sig til udbytterefusionerne. 

"Sagsøgerne (Skattestyrelsen, red.) har i tilstrækkelig grad påstået, at der er stærke indicier på bevidst dårlig opførsel eller uansvarlighed. Faktisk er den mest plausible følgeslutning, man komme frem til på baggrund af de fakta, at de sagsøgte vidste præcis, hvad de foretog sig, og at det, de foretog sig, var svigagtigt," skriver dommeren i afgørelsen. 
 
Advokat Mark Allison, er udpeget som såkaldt lead-counsel, hvor han repræsenterer alle de sagsøgte pensionskasser, herunder dem, der også har andre advokater. Han vil ikke udtale sig om sagen i sin egenskab af lead-counsel, men kun på egne veje.

"Vi vurderer fortsat dommernes afgørelse og beslutter os for de rette næste skridt. Men afgørelsen betyder udelukkende, at sagen tillades at fortsætte på nuværende tidspunkt og fremfører ikke, at sagsøgernes påstande på nogen måde skulle være sande," skriver han i en kommentar. 

"Det er også vigtigt at notere sig, at dommeren holder en mulighed åben for at genbesøge vores afvisningsanmodning i løbet af discovery-processen på grund af de vigtige implikationer, der er ved revenue rule," lyder det endvidere i hans kommentar. 

I Skattestyrelsen er fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen tilfreds med afgørelsen. 

"Jeg er selvfølgelig tilfreds med afgørelsen, men jeg skal dog gøre opmærksom på, at vi langt fra er i mål. Det er nu slået fast, at vi rent juridisk kan føre sagerne i USA. Det er første skridt. Næste skridt består i at føre selve sagerne. Vi mener, vi har et berettiget krav om at få pengene tilbage, men der er lang vej endnu, skriver Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør i Særlig Kontrol i en kommentar. 

Forsiden lige nu


Børsen anbefaler